FAŞİST TÜRK SOLU DERGİSİ..

dikkatTürkiyede sosyalist hareketi engellemek için karşıt güçler umulmadık stratejiler uyguladılar,cumhuriyetin kuruluşuyla beraber adeta ablukaya alınan türkiyedeki sol hareketler,yoğun bir saldırı altında tutuldular,karşıt propagandayla,rusçu,dinsiz,düşman,hain ilan edildiler,binlerce kötü kavramla topluma ulaşılabilirliğini engellemeye çalıştılar,bu süreç zarfında halkın sola ulaşmasını,sahte sol argümanlara sahip siyasi partileri ustalıkla kullandılar(chp,dsp vs)ortada ciddi bir sol tehlike kalmadığında ise,sovyetlerin çöküşünün rahatlığıyla,solla dalga geçmeye başladılar,sosyalizmin çöktüğünü ve bu modelin iflas ettiğine dair,liberalizmin kutsayan onlarca söylem havalarda uçuştu…

Ülkemizde ciddi sol bir geleneğin olmayışı,ve onunla mücadele eden güçlerin derslerine çok iyi çalışmış olması sebebiyle,sol sadece varlık sorunu yaşadı,teorik gelişme veya dünyada ki solun geçtiği süreçleri yaşamadı,yaşayamadı.

Doksanlardan itibaren kıpırdamaya çalışan legal sol hareketin,parça parça oluşu ve oluşan her hareketlerin kendi içinde çatışmalar yaşaması,ülkemizde ergenleşmemiş solun zaaflarındandı,tartışmalar doğru olabilirdi ama dünyadaki benzer örgütlenmeler farklı evreler yaşarken,solu kendine yaptığı sadece zulümdü,özüne yabancılaşan sol kesimleri ustalıkla kendine çeken CHP ve DSP gibi partilerse apayrı bir belaydı,nitekim ilerleyen süreçlerde bu partilerin asla sol olmadıkları ortaya çıkacak,ortada yanıltılmış ve dönüştürülmüş bir bir sol taban ortaya çıkacaktı,bu taban kemalist,statükocu ve gerçek manada sol la ilgilisi bulunmayan “solculardı”

Kapitalizmin kırılma yaşadığı,liberalizmin doğası gereği makyajdan başka çözümlerin üretememesiyle tıkanan sürece tabi ki yegane alternatif yine sosyalizm olacaktı,aslında sosyalizm insan demekti ve sadece onun yok olmasıyla yok olabilirdi…

Gelinen süreçte ortada bir çok sol parti ve grup var ve bir partinin veya grubun sol olduğunun ortalama ölçütleri emeğe,kapitalizme, emperyalizme ve faşizme bakış açılarıdır.
Sol sömürüye karşıdır,liberalizme karşı kendi çözümlerini geliştirirler,ezene karşı ezilenin yanında,halkları ayrıştıracak,çatıştıracak milliyetçilik, nasyonalizm ve faşizme karşıdır,özellikle milliyetçi ve nasyonalist olamaz,bu kendini inkâr olur,milliyetçilik ve nasyonalizme kapılmak solun kendini inkarıdır,ya sosyalist olursun yada olmazsın..(Kısaca sosyalizmin ve milliyetçilik arasındaki temel fark,sol sosyalizm için insanları,toplumları niteleyen şeyler,bilinçli eylemleri,seçim ve edinimleridir.sol sosyalizm,aynı bilinçli duruşu,ahlaki ve siyasi seçimleri yapan,yapabilecek olan,aynı edinimlere sahip olma kapasitesini haiz tüm insan soyu arasında,o insanların kendi iradeleri dışında taşıdıkları,uydukları doğal,tarihsel özellikleri ve koşullarının birer set gibi dikilmesine esastan karşıdır ve bu nedenle de milliyetçi olamaz,enternasyonalisttir.) Ömer Laiçner…

Ülkemizde solun engellenmesinden kaynaklı,solun anlaşılmamasından,ülkede ciddi bir milliyetçi,ırkçı damarın varoluşundan hareketle bazı karanlık ve faşist uzuvlar!!Dünyada yegane alternatif sistem olması kaçınılmaz olan sosyalizmi kendi karanlık rüyalarına dahil etmek için,utanmaz çabalar sarfetmeye başladılar,çağdaş bir demokraside olsa,sol olup olmadıkları ağızlarını açışlarıyla anlaşılacak bu güruh,ülkemizde deforme edilen solu,insanlar uyanana kadar bir müddet daha kullanmaya kararlı gibi görünüyorlar,kurgularını solun vicdan meselesi olan kürdlere düşmalıkla şekillendiren bu çevreler,kürtlere karşı alçakça karalama kampanyaları yürütüp,seslerini duyuracakları,toplumda karşılık bulacaklarını zannetikleri,saldırılarının en kolay muhataplarını bulmuş gibi görünmektedirler,Kürtler..

Bu faşist odak tabiki türk solu dergisinden başka bir yer değildir,her sayısında Kürtleri hedef alan,yazılarında irin irin ırkçılık ve faşizm akan bu çevrenin kendini sol olarak nitelemesi ise,sola farklı bir saldırı biçimidir,yukarda dediğim gibi,çağdaş bir demokraside,kendilerini sol olarak nitelemelerine dahi müsade edilmezdi ve yegane yaşam alanları,parmaklıklar arkası olurdu,dünyada bir halka bu denli pervasızca saldıran başka bir örnek yoktur,her nedense bu grubu hiçbir savcı soruşturmuyor,gizli bir teşkilatın provakatörleri olduklarını adeta tescilleniyordu,bu grup anıtkabirde ordu göreve pankartı açacak bir çok insan gözaltına alınacak ve yine bu grüha dokunulmayacaktıiakabinde istanbulda bir üniversitede kimlik kontrolü yapıp kürdlere saldıracaklar ve polis otobüsüyle olay yerinden kaçırılacaklardı..

PEKİ NEDİR BU GÖKÇE FIRAT ELEBAŞILI FAŞİST TÜRK SOLU DERGİSİ?
Ağustos 2005 tarihinde çıkan Türk Solu Dergisi’nin kapak sloganı “Kürt sorunu yok, Kürt istilası var” şeklinde. Kapakta ayrıca bir Türkiye haritası var. Haritada Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, İzmit ve İstanbul’a oklar uzatılmış. Oklar ve kırmızıyla boyanmış iller “Kürt istilasını” gösteriyord..kürdlerin son yaşanan çatışmalarından,boşaltılan binlerce köyden,yoksulluktan zoraki göçten habersizmiş gibi davranan bu dergi,bu zorunlu göçü tek merkezden organize ediliyormuş gibi bir söylemle,büyük kentlerin varoşlarında işsizlik yoksullukla boğuşan kürtleri hedef göstermek vizcdansızlığındam geri durmuyordu,işi lahmacun boykotuna,kürd işyerlerinden alışveriş yapmamaya kadar götüren bu faşist kesim,bugüne kadar varolmuş en değme faşist hareketleri bile utandıracak,cahilce ve ahmakça teorilerle ülkenin bir kısmına aşağlıkça saldırmaktan geri durmuyorlardı,evet hedef kürdlerdi bu kesindi,görevleri buydu,ellerinde ki pusulada bu yazılıydı,böyle aşağlıkça bir saldırı için gülünç nedenlerinin hiç bir önemi yoktu,bunun için sol geleneğin idam sehpalarındayken bile,varlığını kürd ve türk halklarının kardeşliği ve mücadele birliğine adayan simgelerinin(deniz gezmiş vs)kullanılmasının ahmaklıktan ve utanmazca çarpıtmaktan başkada bir karşılığı yoktu…

Derginin içinde ki, yazıda ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki nüfus artışına ilişkin rakamlar verildikten sonra şöyle yazılıyor: “Kürtler, Türk nüfusunun dört misli üremekte ve bu nüfus fazlalığının bir bölümünü Güneydoğu’da tutmakta, önemli bir bölümünü ise Türk bölgeleri istila etmek için göçertmektedir.”

Dergi, Özal’la birlikte bilinçli bir şekilde Türklere doğum kontrolü uygulandığını, Kürtlerde ise doğumun teşvik edildiğini belirterek bugünkü tablonun ortaya çıktığını yazmaktadır. Derginin diğer bir iddiası da Kürtlerin, Kurtuluş Savaşı’na katılmadıklarıdır. Özetle dergi okuduğunda Kürtlerin, Türklerin en büyük düşmanı olarak gösteren faşist şovenist ırkçı bir anlayışın propaganda edildiği görülüyor. Özal’la birlikte Türklere nüfus kontrolü uygulandığı, Kürtlerin ise nüfus artışına izin verildiği konusundaki saçmalıkları ise sadece, gözü dönmüş özel savaş kışkırtıcılığının kullandıkları yalanlar olması bakımından önem taşıyor.

ADKF ve TÜRK SOLU DERGİSİ’NİN ve de GÖKÇE FIRAT’IN PALAZLANDIĞI YER!

Özellikle hem Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun hem de ADKF’nin ve de Türk Solu Dergisi’nin ortaya çıktığı yere bakmak gerekiyor. Kim bunlar? Gökçe Fırat 1990’larda İşçi Partisi’nin Öncü Gençlik Örgütü’ndeki baş isimlerinden birisiydi. O dönemler Öncü Gençlik Örgütü’nün İstanbul Genel Başkanlığını yürüttü . Ve İşçi Partisi’nin Genel Başkanı olan Doğu Perinçek’in ‘90’lı yılların ortalarında cezaevine girmesiyle, Gökçe Fırat ismi daha da ön plana çıkıyor. Yani Gökçe Fırat’ın MİT’le ilişkilerinin başlangıç tarihi… Yine o dönemler içerde olan Perinçek, Gökçe Fırat’ın MİT’le ilişkilerini açığa çıkmasından dolayı, Gökçe Fırat’a bu tutumundan vazgeçmesi için bir mektup yazıyor (öyle görünüyor ki, Perinçek, Gökçe Fırat’ın kendisinin hem Genelkurmay hem de MİT’le olan ilişkilerinin Gökçe’ye devredilmesinin kaygılarını taşıyor ki, Gökçe’ye mektup yazmaya karar veriyor o dönemlerde, Gökçe Fırat’ın Perinçek’in mektubunu ciddiye almıyor olacak ki, İşçi Partisi içindeki 20 kişilik bir grupla İP’in ve Perinçek’in “Atatürkçülüğü”, “Kemalizm”i savunduğunu ağrı bir dille eleştiriyor.) Gökçe Fırat’ın beraber ayrıldığı grup ADKF’yi kurmaya karar veriyor, (burası da ilginç, Gökçe, İP’i “Kemalizm”le suçladığı halde, ADKF(Atatürk Düşünce Kulüpleri Fedareayon’u adıyla bir yapılanmaya gidiyor) Ama ADKF, sürecine gidilmeden, CHP’ye katılım gerçekleştiren Gökçe Fırat ve yandaşları, CHP’de de barınamayıp tasfiye ediliyor. Ve doğal olarak, MİT’den destek alan bu kişiler, önce ADKF, sonra ise Türk Solu Dergisi diye bir dergi çıkarıyor. Bu Neo-faşist Kemalistler takımı direkt olarak devletin ve MİT’in yönlendirmesi ve onun finansmanıyla hayatlarını idame ettiriyorlar. Özetle çürüyen çürüyenle birleşiyor, çürüyen kendi çürümüşlüğünü yayıyor. Önce İP daha sonraysa CHP şimdiyse karanlık güçler,çürümüşlük alıp başını gidiyor,çeşitli siyasi hareketlerde aradığını bulamayan,yerleşemeyen yer edinemeyen bu güruhlar,toplumu kışkırtma,kendisine verilen faşist misyonunu eksiksiksiz yerine getirmeye devam ediyorlar..

KİMSE FAŞİZME VE ONUN SIRT SIVAYICILARINA GÜVENİP YANLIŞ HESAP YAPMASIN,HALKLARI ÇATIŞTIRACAK ARGÜMANLAR KULLANANLAR,HALKLARA KAN VE ACIYI REVA GÖRENLERİN AKİBETİ,HALKA REVA GÖRDÜKLERİ MUAMELEYLE KARŞILAŞMALARIYLA SONUÇLANIR,TARİH BUNUN ÖRNEKLERİYLE DOLUDUR.

çetin yılmaz

FAŞİST TÜRK SOLU DERGİSİ.. için 20 cevap

 1. EMRE diyor ki:

  sol adına utanç verici,kendi adlarını böyle iğrenç girişimlere alet eden bu kesimlere karşı susmak hiçte hayra alamet değil.

 2. elçin diyor ki:

  UTANÇ VE KAYGI VERİCİ.

 3. Barış GÖKÇE diyor ki:

  Ahlaksızlık,sahi bunları yargılayacak bir hukuk yokmu

 4. deniz diyor ki:

  Kendine sol demekle sol olunmuyor ki,bunları herkes tanıyor,faşist oldukları okadar aleni ki.

 5. ABDURRAHMAN KOÇ diyor ki:

  şerefsizler faşist köpekler

 6. cihan diyor ki:

  gözlerime inanamadım. Önce şaka gibi geldi. sitelerine girdim baktım ve şaka olmadığını o anda anladım. Bu kadar ırkçı ve faşizmi bir arada bulundurmaları hayret verici. Birde Che ve Deniz Gezmiş’in resimlerini koymuşlar sitelerine. YUH artık YUH.

 7. MAZLUM diyor ki:

  kahrolsun faşizm.

 8. tamer diyor ki:

  Son sayılarından sonra oturup bunlar hakkında foruma bir yazı yazacaktım; interneti inceleyeyim dedim ve bu derli toplu yazı ile karşılaştım. Kendim yazmaya gerek görmeyip linkinizi şuraya:
  http://www.oezers.com/forum/index.php?showtopic=2571&view=findpost&p=81472
  taşıdım.
  Teşekkürler

 9. xezal diyor ki:

  Son sayıları aşağlıkça,bunun hesabını verecekler,dergiyi çıkaranıda,içinde yazanıda,alanıda…

 10. AZRA diyor ki:

  Google’a faşist yazdım bu sayfa çıktı, tam tarifini buldum sayılır.

 11. harun diyor ki:

  bunlar insanları resmen aptal yerine koymuşlar o düşünce ve görüşte olup ben sosyalistim diyebilirmi birisi faşist kelimesi bile kifayetsiz kalır bunlara bunlar solun s si bile olamaz

 12. Kadirxan diyor ki:

  Allah belanızı versın sizin gibi ırkcı itler sonunuz yakın sol gosterip sagmı vuruyorsunuz .ey Kürd gençliği herseye ragme üreyin
  üretin
  güçlenin
  kavgayı dövüsü ögrenin
  bundan sonra lince gelen lincedilsin
  calışın zenginlesin bu ırkcılara herturlu cevab verilsin
  sizinleyiz sayın Cetin YILMAZ rojbaş hevalno.

 13. kemal diyor ki:

  sol ile tamamen bağdaşmayacak işler yapılıyor.
  BANA GÖRE BAŞTA İSMİNDEN KAYBEDİYOR. TÜRK SOLU, İTALYAN SOLU, ALMAN SOLU, AMERİKAN SOLU……. İSMİNDE IRKÇILIK VAR

 14. azad diyor ki:

  gerçekten çok doğru söylemişsin abi..bu şerefi olmayan yaratıklar siteye deniz gezmişin che nin fotolarını koymus kürt düşmanlıgı sacıyorlar etrafa…bu amerikan köpeklerine dur demenin vakti geldi…

 15. ersin diyor ki:

  Afedersiniz ama bunlar öyle aptal ki..hem kendilerine solcu diyorlar hem de kürt sorunu yoktur kürt istilası var diye saçmasapan yorumlar yapıyorlar.beni en çok inciten kürtlerin kurtuluş savaşına katılmamış oldukalrını söylemeleriydi..ülükücü-faşist internet sitelerinde olduğu gibi kaç şehirden kaç kişinin kurtuluş savaşına katıldığını tek tek saptanmasıydı.ama bunlar rakamlar öyle saçmaydı ki.özellikle doğu ve güneydoğu kentlerinden az sayıda insanın kurtuluş savaşına katıldığını yazılıyor

 16. DOĞRUCU DAVUT diyor ki:

  Bunlar düpe düz faşist soldan haberi yok. Bir de Atatür kü kullanmışlar yazıklar olsun ! Tüylerim diken diken oldu vallahi.

 17. kemal diyor ki:

  türk ve kürt halkları kardeştir gökçe fırat ve köpekleri laham faresidir

 18. ahmet şerzan diyor ki:

  satılmış şerefsiz ..pekler siz kim sol kim aslında çetin abi iyi yakalamış …neleri hem kürt düşmanlıgı yap hem idam sehpasına giderken yaşasın türk ve kürd halklarının kardeşligi diyen deniz gezmişi önderin say baştan sona saçma

 19. metin diyor ki:

  gökçe fırat gibi satılmış namussuzlar solun adını batıramaz bu fosil beyinli faşistleri kınıyorum türk solu dergisidiye çıkan dergiyide kınıyorum.bıraksın bu dergi insanları kışkırtmalarını bunlar doğu perinçek gibi dış servis ajanlarıdır

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s